Základný balík

Základný balík služieb obsahuje nevyhnutné nástroje pre efektívnu správu základného obsahu a to službu Komunikácia s notifikáciami, službu CSM v ktorej sa spravuje obsah (články, sekcie) a veľmi dôležitý základ všetkých systémov na správu obsahu a to službu Multimediálny archív, ktorá sa stará o správu obrázkov, videí, audio súborov a podobne.