Competitions

Pre administráciu a riadenie súťaží je určená služba Competitions umožnujúca organizovať športové podujatia moderným spôsobom od prihlásenia sa do súťaže až po generovanie online výsledkového servisu a základných štatistík. Výsledky a prehľad súťaží sú jednoducho publikovateľné pomocou smart:widgetu v CSM redakčnom systéme. Služba postupne rozširuje podporované športy podľa požiadaviek zákazníkov. Podporované sú tímové športy ako aj športy jednotlivcov.