Mediamanager

V dnešnej dobe je nevyhnutné efektívne katalogizovať a archivovať všetky potrebné materiály, ako sú obrázky, videá, súbory a iné, v modernom archivačnom nástroji, ktorý zabezpečí nielen archiváciu, ale aj automatizované katalogizovanie obrovského množstva dát pomocou moderných technológií. Služba Mediamanager sa postará práve o túto funkcionalitu s pomocou špecializovaných nástrojov ako je napríklad smart:tag.