Testing

Služba Testing prináša možnosť tvorby verejných alebo neverejných testov podľa použitia či už pri kontinuálnom vzdelávaní odborníkov tak aj verejné testovanie ako súčasť obsahového mixu formou interaktívnej digitálnej komunikácie s používateľmi. Hlasovania sú elegantne publikovateľné pomocou smart:widgetu v CSM redakčnom systéme.